velikost textu

prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K historie)
e-mail
miroslav.vanek@fhs.cuni.cz (K historie)
telefon
+420 224 271 426 (K historie)
Oboroví garanti (Oral History - Contemporary History (N; 6107T029; 6107T029; 2 years; FHS; en; P,K; 1branch))
Oboroví garanti (Orální historie - soudobé dějiny (N; 6107T029; 2 roky; FHS; cs; P,K; 1obor))
uchazeč o členství
Garanti studijních programů (History (N; N7105; N7105; 2 years; FHS; en; ))

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta