text size

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Faculty of Arts

vice-dean pověřená funkcí proděkanky pro vědu a výzkum
deputy director (ÚČLK)
email
libuse.heczkova@ff.cuni.cz
phone
+420 221 619 253 (ÚČLK)
místnost
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 5th floor » 455
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
(ÚČLK)
occupation

Charles University