velikost textu

RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

poradce pro studium bakalářského oboru Molekulární biologie a biochemie organismů a magisterské specializace Molekulární biologie a genetika eukaryot (Kate…)
email
martin.pospisek@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 719 (Kate…), +420 221 951 715 (Kate…), +420 221 951 710 (Kate…)
místnost
Viničná 5 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 114
Viničná 1965/5, 128 43 Praha, Česká republika
(Kate…)

1. lékařská fakulta