velikost textu

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

členka předsednictva - akademická část (Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové)
zástupkyně přednosty (Ústav fyziologie Lékařské fakulty v Hradci Králové)
email
wolff@lfhk.cuni.cz
telefon
+420 495 816 432 (FYZIOL)
členství
Akademický senát (akademická část)
zaměstnání
Garanti studijních programů (Fyziologie a patologická fyziologie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Physiology and Pathological Physiology (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFHK; en; P,K; 1branch))

Rektorát

členství

Přírodovědecká fakulta

Vědecké Identifikátory:
ResearcherID
https://www.researcherid.com/rid/J-1480-2016
ORCID ID
https://orcid.org/0000-0002-3908-290X
Scopus Author ID
https://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=7004350337&partnerID=MN8TOARS