velikost textu

doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

proděkan pro technický rozvoj a informatiku
předseda (RVT)
zástupce přednosty (FYZIKA)
email
hanus@lfhk.cuni.cz
telefon
+420 495 816 462 (FYZIKA), +420 777 458 407 (FYZIKA)
Granty a výzkumné projekty (CORE FACILITIES - ředitel projektu)
členství
Garanti studijních programů (Medical Biophysics (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFHK; en; P,K; 1branch))
Garanti studijních programů (Lékařská biofyzika (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor))

2. lékařská fakulta