text size

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Faculty of Arts

e-mail
Robert.Adam@ff.cuni.cz
telephone
+420 221 619 216 (ÚČJTK)
room
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 1st floor » 25
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
(ÚČJTK)

Faculty of Education

e-mail
robert.adam@pedf.cuni.cz
telephone
+420 221 900 205 (DCLA)
external associate