velikost textu

Ing. Olena Povkhanych

Rektorát

e-mail
olena.povkhanych@ruk.cuni.cz