text size

Bc. Kateřina Dolejší

Faculty of Law

head (OVVE)
deputy coordinator for the register of identifiers (OVVE)
coordinator for the register o projects (OVVE)
deputy coordinator for the register of outputs (OVVE)
head (OVVE)
department administrator (CSR)
e-mail
dolejsi@prf.cuni.cz
telephone
+420 221 005 322 l. 322 (OVVE)
room
Právnická fakulta UK » 2nd floor » 113
(OVVE)