text size

Bc. Kateřina Dolejší

Faculty of Law

head (OVVE)
deputy coordinator for the register of identifiers (OVVE)
coordinator for the register of activities (OVVE)
deputy coordinator for the register of outputs (OVVE)
department administrator (CSR)
email
dolejsi@prf.cuni.cz
phone
+420 221 005 322 l. 322 (OVVE)
místnost
Právnická fakulta UK » 2nd floor » 113
(OVVE)