text size

Bc. Kateřina Dolejší

Faculty of Law

head (OVVE)
zástupce koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti (OVVE)
koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti (OVVE)
zástupce koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti (OVVE)
department administrator (CSR)
email
dolejsi@prf.cuni.cz
phone
+420 221 005 322 l. 322 (OVVE)
místnost
Právnická fakulta UK » 2nd floor » 113
(OVVE)