velikost textu

Bc. Kateřina Dolejší

Právnická fakulta

vedoucí (OVVE)
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti (OVVE)
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti (OVVE)
zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti (OVVE)
tajemnice (Komise pro vědu a výzkum Právnické fakulty)
email
dolejsi@prf.cuni.cz
telefon
+420 221 005 322 l. 322 (OVVE)
místnost
Právnická fakulta UK » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 113
(OVVE)