velikost textu

Bc. Kateřina Dolejší

Právnická fakulta

vedoucí (OVVE)
tajemnice (Komise pro vědu a výzkum Právnické fakulty)
email
dolejsi@prf.cuni.cz
telefon
+420 221 005 322 l. 322 (OVVE)
místnost
Právnická fakulta UK » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 113
(OVVE)