velikost textu

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

zástupkyně přednosty (Šiklův ústav patologie Lékařské fakulty v Plzni)
email
skalova@fnplzen.cz (ŠÚP), alena.skalova@lfp.cuni.cz
telefon
+420 377 402 545 (ŠÚP)
členství
Kolegium děkana (proděkanka pro výuku všeobecného lékařství  a specializační vzdělávání)
Garanti studijních programů (Všeobecné lékařství (M; 5103T000; 6 roků; LFPl; cs; P; 1obor))
Garanti studijních programů (General Medicine (M; 5103T000; 5103T000; 6 years; LFPl; en; P; 1branch))
Garanti studijních programů (Pathological Anatomy (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch))
Garanti studijních programů (Patologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor))