velikost textu

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

zástupkyně přednosty (Šiklův ústav patologie Lékařské fakulty v Plzni)
e-mail
skalova@fnplzen.cz (ŠÚP), alena.skalova@lfp.cuni.cz (ŠÚP)
telefon
+420 377 402 545 (ŠÚP)
členství
Kolegium děkana (proděkanka pro specializační vzdělávání)