velikost textu

PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.

Pedagogická fakulta

tajemnice (Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty)
email
monika.muzakova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 331 (KSpPg)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 405
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KSpPg)

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově