text size

prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc.

Osobní kontakty

email
marie@dohalska.cz (osobní)

Faculty of Social Sciences

Faculty of Education

email
marie.borek-dohalska@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 105 (DFLL)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5th floor » 454
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DFLL)
mebership
Guarantees of Subjects (Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R039; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazyk (M; 7504T217; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))