text size

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Faculty of Medicine in Pilsen

head (II.Interní klinika Lékařské fakulty v Plzni)
president ()
email
filipovsky@fnplzen.cz (BC, 2.IK)
phone
+420 377 402 591 (BC, 2.IK)
mebership
Dean's Board (Proděkan pro zahraniční styky)
Biomedical Center (Laboratoř klinického výzkumu cévních a srdečních onemocnění)