velikost textu

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Filozofická fakulta

zástupkyně vedoucího (Katedra sociální práce Filozofické fakulty)
Studentské mobility (Katedra sociální práce Filozofické fakulty)
adresa
Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Česká republika (SOCP)
e-mail
jaroslava.stastna@ff.cuni.cz
telefon
+420 221 619 947 (SOCP)
místnost
Na Příkopě 29 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » NP404
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Česká republika
(SOCP)

Evangelická teologická fakulta

e-mail
stastna@etf.cuni.cz (Sociální práce)
telefon
+420 221 988 501 (Sociální práce)

Fakulta humanitních studií