velikost textu

Bc. Gabriela Vernerová

Právnická fakulta

referentka Podpory internacionalizace (Zahraniční oddělení Právnické fakulty)
referentka Fondu mobility (Zahraniční oddělení Právnické fakulty)
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+ (Zahraniční oddělení Právnické fakulty)
e-mail
gabriela.vernerova@prf.cuni.cz (ZO)
telefon
+420 221 005 568 l. 568 (ZO)
místnost
Právnická fakulta UK » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 22
(ZO)