text size

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Charles University

Faculty of Science

adresa
Biocev katedra parazitologie PřF UK, Průmyslová 595, 252 42 Vestec, Czech Republic (Depa…)
email
tachezy@natur.cuni.cz, jan.tachezy@natur.cuni.cz
phone
+420 221 951 811 (Labo…), +420 325 873 908 l. 3908 (Depa…)
místnost
Viničná 7 » 1st floor » 31
Viničná 1594/7, 128 43 Praha, Czech Republic
(Depa…)
Guarantors of study programmes (Parazitologie (D; 1501V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor))

First Faculty of Medicine