velikost textu

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

adresa
Biocev katedra parazitologie PřF UK, Průmyslová 595, 252 42 Vestec, Česká republika (Kate…)
email
tachezy@natur.cuni.cz, jan.tachezy@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 811 (Labo…), +420 325 873 908 l. 3908 (Kate…)
místnost
Viničná 7 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 31
Viničná 1594/7, 128 43 Praha, Česká republika
(Kate…)
zaměstnání
Garanti studijních programů (Parazitologie (D; 1501V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor))

1. lékařská fakulta

Vědecké Identifikátory:
ORCID ID
https://orcid.org/0000-0001-6976-8446
ResearcherID
https://www.researcherid.com/rid/R-4945-2017