velikost textu

prof. Miroslav Bárta, Dr.

Filozofická fakulta

e-mail
miroslav.barta@ff.cuni.cz (ČEgÚ), Miroslav.Barta@ff.cuni.cz
telefon
+420 221 619 612 (ČEgÚ)
místnost
Celetná 20 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 419
(ČEgÚ)

Rektorát

adresa
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Česká republika (Oddělení kolegia rektora)
e-mail
pr@prorektor.cuni.cz (Oddělení kolegia rektora)
telefon
+420 224 491 300 l. 300 (Oddělení kolegia rektora)
místnost
Ovocný trh 5 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 202
(Oddělení kolegia rektora)

Univerzita Karlova

členství