velikost textu

PhDr. Jana Bělíková

Fakulta tělesné výchovy a sportu

zástupkyně koordinátora evidence projektů (Ústřední tělovýchovná knihovna)
e-mail
belikova@ftvs.cuni.cz (Ústřední tělovýchovná knihovna)
telefon
+420 220 172 327 l. 2327 (Ústřední tělovýchovná knihovna)