velikost textu

prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.

Právnická fakulta

vedoucí (Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty)
e-mail
tichy@prf.cuni.cz (CPK), lubos.tichy@prf.cuni.cz
telefon
+420 221 005 576 (CPK)
místnost
Právnická fakulta UK » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 410
(CPK)