text size

doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Faculty of Mathematics and Physics

head (KDF)
email
leos.dvorak@mff.cuni.cz
mebership
Guarantors of branches (Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou (M; 7504T189; 5 roků; MFF; cs,en; P,K; 1obor))
Guarantors of branches (Training Teachers of Physics (N; 7504T245; 7504T245; 2 years; MFF; en; P,K; 2branch))
Guarantors of branches (Učitelství fyziky (N; 7504T245; 2 roky; MFF; cs; P,K; 2obor))
Guarantors of branches (Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy (N; 7504T287; 2 roky; MFF; cs; P,K; 1obor))
Guarantors of branches (Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou (N; 7504T189; 2 roky; MFF; cs; P,K; 1obor))
Guarantors of branches (Fyzika zaměřená na vzdělávání (B; 7504R183; 3 roky; MFF; cs; P,K; 1obor))
Guarantors of branches (Physics Directed Towards Education (B; 7504R183; 7504R183; 3 years; MFF; en; K; 1branch))
Guarantors of branches (Physics Directed Towards Education (B; 7504R183; 7504R183; 3 years; MFF; en; P; 1branch))

Charles University