text size

doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Faculty of Mathematics and Physics

deputy head (KDF)
email
leos.dvorak@mff.cuni.cz
mebership
Guarantors of branches (Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou (M; 7504T189; 5 roků; MFF; cs,en; P,K; 1obor))
Guarantors of branches (Učitelství fyziky (N; 7504T245; 2 roky; MFF; cs; P,K; 2obor))
Guarantors of branches (Training Teachers of Physics (N; 7504T245; 7504T245; 2 years; MFF; en; P,K; 2branch))