velikost textu

prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

členství
Oboroví garanti (Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (N; 5342T013; 2 roky; FTVS; cs; K; 1obor))

Filozofická fakulta