velikost textu

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

vedoucí (Katedra sociologie FHS UK )
e-mail
ondrej.spacek@fhs.cuni.cz
telefon
+420 224 271 435 (K sociologie)
zaměstnání

Přírodovědecká fakulta

e-mail
spaco2as@natur.cuni.cz (Kate…)

Univerzita Karlova