velikost textu

doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

zástupkyně přednosty (REHAB)
email
vanaskovae@lfhk.cuni.cz, eva.vanaskova@fnhk.cz (REHAB)
telefon
+420 495 837 280 (REHAB)