velikost textu

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

1. lékařská fakulta

zástupce přednosty (Otorinolaryngologie)
e-mail
jan.boucek@lf1.cuni.cz (Otorinolaryngologie)
telefon
+420 224 434 357 (Otorinolaryngologie)

Univerzita Karlova