text size

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Faculty of Education

email
hana.dvorakova@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 691 (DPE)
místnost
[B] Královická 915, Brandýs » 1st floor » 32
(DPE),
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5th floor » 406
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DPE)
Guarantees of Subjects (Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R043; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchova (N; 7504T278; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))