velikost textu

doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Pedagogická fakulta

email
hana.dvorakova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 691 (KTV)
místnost
[B] Královická 915, Brandýs » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 32
(KTV),
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 406
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KTV)
Oboroví garanti (Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R043; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchova (N; 7504T278; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))