velikost textu

PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.

Pedagogická fakulta

zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti (Knihovna Pedagogické fakulty)
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti (Knihovna Pedagogické fakulty)
koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti (Knihovna Pedagogické fakulty)
email
blanka.vorlickova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 134 l. 134 (K)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 008E
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(K)
zaměstnání

Rektorát