velikost textu

Ing. Lenka Křikavová

Lékařská fakulta v Plzni

zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti (MIS)
e-mail
lenka.krikavova@lfp.cuni.cz (MIS)
telefon
+420 606 690 313 (MIS), +420 377 593 417 (MIS)
místnost
Děkanát » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » Studijní oddělení
alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň, Česká republika
(MIS)