velikost textu

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

Osobní kontakty

telefon
+420 724 039 939 (osobní)

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K filosofie)
e-mail
ladislav.benyovszky@fhs.cuni.cz (Kolegium děkana, VR), benyovszky@fhs.cuni.cz
telefon
+420 224 271 445 l. 445 (K filosofie)
členství
zaměstnání

Přírodovědecká fakulta

e-mail
ladislav.benyovszky@fhs.cuni.cz (Kate…), ben@natur.cuni.cz (Kate…)