velikost textu

prof. Ing. Petr Tůma, Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

vedoucí (KDSS)
email
petr.tuma@d3s.mff.cuni.cz
Oboroví garanti (Programování a softwarové systémy (B; 1801R048; 3 roky; MFF; cs; P; 1obor))
Oboroví garanti (Programming and Software Systems (B; 1801R048; 1801R048; 3 years; MFF; en; P; 1branch))
Oboroví garanti (Programování (B; 2612R054; 3 roky; MFF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Software Systems (D; 2612V043; 2612V043; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch))
Oboroví garanti (Softwarové systémy (D; 2612V043; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor))

Univerzita Karlova