velikost textu

Ing. Kristýna Zeman

Fakulta humanitních studií

vedoucí (Děkanát Fakulty humanitních studií)
tajemnice
adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (Děkanát)
e-mail
kristyna.zeman@fhs.cuni.cz (Děkanát), kristyna.danova@fhs.cuni.cz (Děkanát)
telefon
+224 02710417 l. 417 (Děkanát)
zaměstnání
členství