velikost textu

Mgr. Miroslav Sojka

Osobní kontakty

telefon
+420 774 008 025 (osobní)

Právnická fakulta

tajemník (Přijímací komise Právnické fakulty)
email
sojka@prf.cuni.cz (OS)
telefon
+420 221 005 203 (OS)
místnost
Právnická fakulta UK » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 4
(OS)
zaměstnání
Oddělení studijní (vedoucí oddělení, stipendia, školení, českojaz. stáže, rozvrhy, rezervace místností, promoce, komunikace se státní správou)