velikost textu

doc. MgA. Jana Palkovská

Pedagogická fakulta

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami (katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty)
email
jana.palkovska@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 164 (KHV)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 413
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KHV)
členství
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástroj (N; 7504T218; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Oboroví garanti (Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R046; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Oboroví garanti (Musical Instrument Oriented at Education (B; 7507R046; 7507R046; 3 years; PedF; en; P; 2branch))
Oboroví garanti (Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical Instrument (N; 7504T218; 7504T218; 2 years; PedF; en; P; 2branch))