velikost textu

doc. MgA. Jana Palkovská

Pedagogická fakulta

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami (katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty)
e-mail
jana.palkovska@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 164 (KHV)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 413
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KHV)