velikost textu

Mgr. Viktor Hatina

Právnická fakulta

tajemník (Centrum právních dovedností Právnické fakulty )
email
hatina@prf.cuni.cz (CPD)
místnost
Právnická fakulta UK » 1. podzemní podlaží » 015
(CPD)