velikost textu

prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

e-mail
jana.roithova@natur.cuni.cz
uchazeč o členství
Garanti studijních programů (Organická chemie (D; 1402V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Organic Chemistry (D; 1402V000; 1402V000; 3 years; PřF; en; P,K; 1branch))