velikost textu

doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

přednosta (Ústav fyziologie Lékařské fakulty v Plzni)
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti (Ústav fyziologie Lékařské fakulty v Plzni)
vedoucí (Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni)
místopředseda ()
email
milan.stengl@lfp.cuni.cz (BC, ÚF)
telefon
+420 377 593 341 (BC, ÚF)
členství
Garanti studijních programů (Fyziologie a patologická fyziologie (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Physiology and Pathological Physiology (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch))
zaměstnání