velikost textu

prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Přírodovědecká fakulta

zástupce vedoucího (Kate…)
adresa
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika
email
dusan.drbohlav@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 387 (Kate…)
místnost
Albertov 6 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 221B
Albertov 2038/6, 128 43 Praha, Česká republika
(Kate…)
členství
Garanti studijních programů (Social Geography and Regional Development (D; 1301V000; 1301V000; 4 years; PřF; en; P,K; 1branch))
Garanti studijních programů (Sociální geografie a regionální rozvoj (D; 1301V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Globální migrační a rozvojová studia (N; 1301T028; 2 roky; PřF; cs; P; 1obor))
Garanti studijních programů (Sociální geografie a regionální rozvoj (D; 1301V000; 3 roky; PřF; cs; P,K; 1obor))

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova