velikost textu

doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

vedoucí (KFTech)
email
sklubalova@faf.cuni.cz
telefon
+420 495 067 390 (KFTech)
Oboroví garanti (Farmaceutická technologie (D; 5206V002; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Pharmaceutical Technology (D; 5206V002; 5206V002; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch))