velikost textu

Mgr. Živa Kopecká, DiS.

Pedagogická fakulta

sekretářka (Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty)
e-mail
ziva.kopecka@pedf.cuni.cz