velikost textu

Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.

Pedagogická fakulta

e-mail
alena.vachova@pedf.cuni.cz (KPg)
telefon
+420 221 900 228 l. 228 (KPg)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 429
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KPg)
zaměstnání