velikost textu

doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

garant zodpovědný za studijní obor (Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty)
zástupce vedoucího (Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty)
email
jxvesely@natur.cuni.cz, jan.vesely@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 305 (Kate…)
místnost
Hlavova 8 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 143
Hlavova 2030/8, 128 43 Praha, Česká republika
(Kate…)
Oboroví garanti (Medicinální chemie (B; 1407R025; 3 roky; PřF; cs; P; 1obor))
Oboroví garanti (Medicinální chemie (N; 1407T025; 2 roky; PřF; cs; P; 1obor))
Oboroví garanti (Medicinal Chemistry (B; 1407R025; 1407R025; 3 years; PřF; en; P; 1branch))
Oboroví garanti (Medicinal Chemistry (N; 1407T025; 1407T025; 2 years; PřF; en; P; 1branch))