velikost textu

doc. PhDr. Alena Novotná, Ph.D.

Filozofická fakulta

Přijímací řízení garant přijímacího řízení (Katedra sociální práce Filozofické fakulty)
adresa
Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Česká republika (KSOCP )
e-mail
alena.novotna2@ff.cuni.cz (KSOCP )
telefon
+420 221 619 942 l. 942 (KSOCP )
místnost
Na Příkopě 29 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » NP403
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Česká republika
(KSOCP )

Univerzita Karlova

zástupkyně koordinátora (SOAS)