velikost textu

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.

Univerzita Karlova

Katolická teologická fakulta

členství
Garanti studijních programů (Historické vědy (B; B7105; 3 roky; KTF; cs; P))
Garanti studijních programů (Historické vědy (N; N7105; 2 roky; KTF; cs; ))

Filozofická fakulta

telefon
+420 220 181 279 l. 279 (ÚDU)
Vědecké Identifikátory:
ORCID ID
https://orcid.org/0000-0002-3510-9001