velikost textu

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

1. lékařská fakulta

přednosta (Ústav histologie a embryologie 1. lékařské fakulty)
email
tomas.kucera@lf1.cuni.cz (ÚHE)
telefon
+420 224 968 130 (ÚHE)
Garanti studijních programů (Biologie a patologie buňky (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Cell Biology and Pathology (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1branch))

3. lékařská fakulta

členství
Garanti studijních programů (Cell Biology and Pathology (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1branch))
Garanti studijních programů (Biologie a patologie buňky (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor))

Lékařská fakulta v Hradci Králové

adresa
Univerzita Karlova v Praze, Ústav histologie a embryologie 1. LF v Praze, Albertov 4, 128 00 Praha 2, Česká republika (Obor…)

2. lékařská fakulta

Garanti studijních programů (Biologie a patologie buňky (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Cell Biology and Pathology (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1branch))