text size

doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Faculty of Humanities

head (Katedra psychologie a věd o životě FHS UK )
Address
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Czech Republic (K psychologie)
e-mail
jitka.lindova@fhs.cuni.cz (K psychologie), jitka.lindova@seznam.cz
telephone
+420 776 895 776, +420 224 271 440 (K psychologie)

Charles University