velikost textu

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

adresa
Informatický ústav UK, Malostranské nám. č. 25, 118 00 Praha 1, Česká republika
email
zdenek.dvorak@mff.cuni.cz
telefon
+420 221 914 373

Univerzita Karlova