text size

doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.

Faculty of Education

email
catherine.ebert@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 106 (DFLL)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5th floor » 403
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DFLL)
mebership
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazyk (N; 7504T217; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))