velikost textu

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

Pedagogická fakulta

e-mail
nadezda.pelcova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 295 l. 295 (KOVF)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 432
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KOVF)
členství
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd (N; 7504T190; 2 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Oboroví garanti (Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R236; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))