velikost textu

doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.

Pedagogická fakulta

e-mail
hana.vonkova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 120 l. 120 (KPg)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 222
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KPg)
zaměstnání
členství
Oboroví garanti (Pedagogika (B; 7501R008; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))